Nieuwe cursussen voltooid.

Shenzhou open University of TCM te Amsterdam.

28 okt.   2017-                           Repair injury syndrome

7 juni      2018-                           Red Flags in practice

2 nov.     2018                             Polyfarmacie en interactive van geneesmiddelen.

21 nov.   2019                             Red Flags in pracctice.

20 mei en 11 juni                        Extra meridianen.

29 okt.    2021                             Vaccinatie.

INTERNATIONAL LECTURE.

11 en 12 febr. 2023                     Dancing Needles

Ghost point

10-09-2016                                              Prof. Yan Schroen

 

 

 

 

 

Bloeddonor en Acupunctuur.

Dat bijt elkaar niet mits de acupunctuur behandeling is uitgevoerd met steriel wegwerp

materiaal en door een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar.Voor de afname bij de bloedbank 

vult de bloeddonor een vragenlijst in. Daarop moet hij/zij aangeven of hij/zij de laatste 6 mnd.

een acupunctuur behandeling heeft ondergaan. De keuringsarts beoordeelt vervolgens of aan de

voorwaarden is voldaan. Is dit niet het geval of als er onduidelijkheid is over de acupuncturist

of het gebruikte materiaal, mag de donor 6 mnd geen bloed geven.

Als er nog naaldjes in de huid zitten, geldt bovendien dat de huid terplekke niet ontstoken mag zijn.

Het is dus van belang dat de patiënt weet dat hij/zij door een gekwalificeerd acupunturist is behandeld.

Lidmaatschap van de NVA of andere beroepsvereniging bevestigd dat.

 

Acupunctuur opvallend effectief bij depressie

Bron : ANP Pers Support

 

Uit recent Brits onderzoek blijkt dat het toepassen van acupunctuur naast de reguliere zorg voor patiënten met een depressie opvallende verbeteringen oplevert. Na een periode van drie maanden waarin zij wekelijks een acupunctuurbehandeling ondergingen, waren hun klachten zo sterk afgenomen dat nader onderzoek naar de effectiviteit van acupunctuur bij depressie zinvol lijkt.
Genoemde verbeteringen werden niet waargenomen bij patiënten die in diezelfde periode alleen reguliere zorg ontvingen.
Het onderzoek is uitgevoerd omdat is gebleken dat antidepressiva bij de helft van de patiënten niet werken. Daarbij komt dat veel patiënten hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor een behandeling waarbij ze geen medicijnen hoeven te slikken, zoals acupunctuur en counseling [een laagdrempelige vorm van psychologische hulpverlening]. Het was echter onduidelijk of deze behandelingen effect hebben bij een depressie.
De onderzoekers wilden daarom de klinische effectiviteit van acupunctuur en counseling bij depressie onderzoeken, in de reguliere zorg. Het onderzoek vond plaats in Noord-Ierland.
Er werden 755 matig of ernstig depressieve patiënten onderzocht. Deze hadden een score 20 of hoger op de zogenoemde PHQ9 [Patiënt Health Questionaire 9], een vragenlijst die wordt gebruikt om de ernst van een depressie vast te stellen. De patiënten waren verdeeld over drie groepen.
Groep A ; 302 patiënten die 12 x wekelijks een behandeling ondergingen en daarnaast reguliere zorg kregen, dat wil zeggen begeleiding van de huisarts en/of van antidepressiva.
Groep B ; 302 patiënten die 12 x wekelijks een counselingsesie kregen en daarnaast reguliere zorg.
Groep C ; 151 patiënten die alleen reguliere zorg kregen.
Resultaat na 3,6,9, en 12 maanden werd de patiënten gevraagd de vragenlijst opnieuw in te vullen. Na 3 en 6 maanden waren er significante verbeteringen waar te nemen in de groepen A en B .
De scores op de vragenlijst waren aanzienlijk lager dan aan het begin van het onderzoek In groep C was geen sprake van verbeteringen. Pas na 9 en 12 maanden waren dergelijke verbeteringen te zien in groep C.
Door de aard van het onderzoek is niet aan te geven welke aspecten van de acupunctuurbehandeling of de counseling het meest effectief zijn. Niettemin zijn de resultaten van het onderzoek een sterke indicatie voor het algehele efect van deze behandelingen.
Een indicatie die erg interessant is voor patiënten en alle betrokken zorgverleners,aldus de onderzoekers.
Voor een uitgebreid verslag van het onderzoek klik hier.